Konservatoren


At konservere dyr har været kendt langt tilbage i tiden, bl.a. ægypterne og urfolkene har sågar konserveret mennesker, til bevarelse og beskuelse.
Nutidens zoologiske konservatorer tager sig hovedsageligt af dødfundne eller jagtnedlagte dyr, fugle, pattedyr og fisk.
Konservatorens virke er baseret på naturgenbrug og betragtes som et kunsthåndværk.
Kunsten at udstoppe dyr udvikler sig hele tiden, nye materialer og metoder anvendes og der udveksles erfaringer på tværs af grænser, bl.a. ved afholdelse af verdens-, europa- og nordiske mesterskaber.


Zoologiske konservatorer er autoriserede


Konservatorfaget er underlagt Miljø- & Energiministeriet og der er fastsat regler for zoologiske konservatores arbejde. Siden 1984 har de zoologiske konservatorer arbejdet efter disse regler, der indebærer, at ingen må foretage erhvervsmæssig konservering uden autorisation.
Hvis man lader dyr konservere, bør man derfor sikre sig, at den konservator, man benytter, er autoriseret og forsyner præparater af fredede dyr med de mærker, som omtales senere i afsnittet: fredede dyr.
Benytter man en konservator uden autorisation, overtræder man gældende lov og kan risikerer, at præparaterne bliver konfiskeret.

Læs om Mogens Westphal

Den guidede tur videre yil Mogens Westphal

Aut. Zoologisk Konservator Mogens Westphal
Liseleje/Allerød - Telefon 21 25 55 25
E-mail:
bmwestphal@webspeed.dk

til toppen